10. cara mengira momen dipol yang diberi caj dan panjang ikatan


Jawapan 1:

Inilah masalahnya.

Saya rasa anda tahu formula untuk mengira momen dipol, iaitu

momen dipol = e × d

(e = cas, d = jarak, dalam hal ini panjang ikatan)

Sekiranya anda mengambil HF sebagai ionik sepenuhnya (100%) maka H + dan F- akan terbentuk dan cas akan menjadi satu cas elektron, 1,60 × 10-¹9 C. Dari pengiraan ini, anda akan mendapat momen dipol 4.412D, iaitu lebih tinggi daripada nilai eksperimen / diperhatikan (1.82D).

Dari sini kita dapat mengira peratusan watak ion yang kurang dan hampir 41% (andaian kita adalah 100% ionik)


Jawapan 2:

Bikram Git Yadav, belajar di Devasthaly Vidyapeeth

Dijawab 3m lalu

1.472 × 10 ^ -29 Meter colomb

nombor di atas dicapai dengan mengalikan nilai cas elektronik dengan jarak bon HF 0.92A


Jawapan 3:

1.472 × 10 ^ -29 Meter colomb


Jawapan 4:

Cari watak ion ion ikatan HF. (Momen dipol untuk HF = 1.92D Panjang ikatan HD = 0.92Armstrong