Kapasitor sebanyak 200 pF dicajkan kepada perbezaan potensi 100 volt. Platnya kemudian dihubungkan selari dengan kapasitor lain dan perbezaan potensi antara plat jatuh hingga 60 volt. Apakah kapasitans kapasitans kedua?


Jawapan 1:

Mari kita gunakan persamaan kapasitor:

Q = C. V

Di mana Q adalah caj, C kapasitif, dan voltan V.

Q0 = C0. V0, di mana C0 adalah 200pF dan V0 adalah 100V

Apabila kita menyambung kapasitor secara selari, kita sama dengan voltan pada kedua-dua, oleh itu:

V = Q / C ==> Q0 '/ C0 = Q1 / C1

Di mana Q0 'adalah caj pada kapasitor 200pF selepas menyambung yang lain, dan Q1 dan C1 homolog.

Kami juga tahu bahawa jumlah caj disimpan, jadi:

Q0 = Q0 '+ Q1

Dan kita tahu bahawa Q0 '= C0. V1, di mana V1 = 60V

Kami mempunyai tiga persamaan dan tiga tidak diketahui Q0 ', Q1, dan C1. Anda boleh meneruskan dan menyelesaikannya dan memukul nilai-nilai pemalar.

Semoga berjaya!