Di peringkat molekul apakah perbezaan antara gen dominan dan gen resesif? Apa yang membuat dominan gen dominan dan gen resesif resesif?


Jawapan 1:

Terdapat pelbagai kemungkinan untuk ini di peringkat molekul, tetapi pertama-tama penjelasan cepat mengenai terminologi. Sebuah gen itu sendiri tidak dianggap dominan atau resesif. Terma ini terpakai kepada alel gen, yang merupakan versi gen tertentu. Gen juga boleh menjejaskan gen yang lain, tetapi itu adalah interaksi yang lebih kompleks (lihat Epistasis).

Memandangkan organisma seperti manusia yang diploid (contohnya mempunyai 2 salinan setiap gen) kita melihat hubungan dominan / resesif antara alel yang terdapat di kedua-dua salinan tersebut.

Katakan ada tumbuhan dengan gen (A) yang mempunyai 2 alel yang mungkin, A-ungu atau A-putih, dengan A-ungu yang dominan di atas A-putih.

Satu kemungkinan mekanisme molekul ini ialah alel A-ungu menghasilkan pigmen ungu, manakala alel A-putih tidak menghasilkan pigmen. Ini bermakna kilang itu akan mempunyai bunga ungu selagi ia mempunyai sekurang-kurangnya satu alel A-ungu dan oleh itu dominan kepada alel A-putih. Sekiranya tumbuhan mempunyai alel 2 A-putih, maka tiada pigmen dibuat dan oleh itu bunga-bunga putih. Dalam kes ini alel A-putih sebenarnya boleh menghasilkan protein yang tidak berfungsi yang tidak dapat membuat pigmen ungu atau ia boleh menghasilkan sebatian berwarna.

Satu lagi mekanisme yang mungkin untuk pasangan alel sama ini ialah pigmen ungu sebenarnya dibuat oleh gen yang berlainan (B) dan alel A-putih menghambat gen B dari menghasilkan pigmen, sementara alel A-ungu menghalang alel A putih dan menyimpannya daripada menghalang gen B.

Terdapat juga penguasaan bersama di mana dua alel mempunyai dominasi yang sama dan keduanya sama-sama dinyatakan. Contohnya ialah gen warna bunga yang mempunyai alel merah (R) dan kuning (Y) di mana RR menghasilkan bunga merah, YY menghasilkan bunga kuning, dan RY menghasilkan bunga oren.

Perhatikan bahawa kebanyakan ciri genetik adalah lebih kompleks daripada hubungan dominan / resesif yang sederhana (lihat pleiotropi). Satu sumber yang baik untuk lebih banyak mengenai prinsip-prinsip warisan genetik boleh didapati di Gregor Mendel dan Prinsip Warisan.


Jawapan 2:

Dominasi dan kebangkitan sedikit istilah kuno pada pandangan saya.

Mereka merujuk kepada ciri-ciri yang boleh dilihat dalam organisma. Contoh klasik adalah ketinggian dalam tanaman kacang. Tumbuhan kacang hanya memerlukan satu salinan alel T untuk menjadi tinggi, jika ia mempunyai dua salinan alel t yang pendek. Salah satu daripada setiap (genotip Tt) juga akan menunjukkan fenotip tinggi.

Saya rasa sekarang semakin banyak diketahui tentang mekanisme ekspresi gen dalam organisma berbanding sebelum ini, dominasi vs resessiveness boleh dilakukan dengan lebih tepat. Adalah mungkin untuk mengetahui, sebagai contoh, kenapa alel T membawa kepada ketinggian pertumbuhan dalam tanaman kacang, tetapi alel tidak.

Ini juga membantu menjelaskan situasi rumit seperti dominasi yang tidak lengkap, penguasaan bersama dan pelbagai alel.

Yang dominan vs recatchive adalah baik untuk difahami, tetapi penekanan terlalu banyak tidak perlu diletakkan di atasnya.


Jawapan 3:

Dominasi dan kebangkitan sedikit istilah kuno pada pandangan saya.

Mereka merujuk kepada ciri-ciri yang boleh dilihat dalam organisma. Contoh klasik adalah ketinggian dalam tanaman kacang. Tumbuhan kacang hanya memerlukan satu salinan alel T untuk menjadi tinggi, jika ia mempunyai dua salinan alel t yang pendek. Salah satu daripada setiap (genotip Tt) juga akan menunjukkan fenotip tinggi.

Saya rasa sekarang semakin banyak diketahui tentang mekanisme ekspresi gen dalam organisma berbanding sebelum ini, dominasi vs resessiveness boleh dilakukan dengan lebih tepat. Adalah mungkin untuk mengetahui, sebagai contoh, kenapa alel T membawa kepada ketinggian pertumbuhan dalam tanaman kacang, tetapi alel tidak.

Ini juga membantu menjelaskan situasi rumit seperti dominasi yang tidak lengkap, penguasaan bersama dan pelbagai alel.

Yang dominan vs recatchive adalah baik untuk difahami, tetapi penekanan terlalu banyak tidak perlu diletakkan di atasnya.