Adakah atheis mengetahui perbezaan antara metafizik dan materialisme?


Jawapan 1:

Adakah atheis mengetahui perbezaan antara metafizik dan materialisme?

Ada yang & beberapa tidak. Satu-satunya perkara yang boleh anda anggap tentang ateis secara amnya adalah bahawa mereka tidak percaya tuntutan tuhan. Sama ada atau tidak mereka percaya bahawa ada sesuatu yang metafizik adalah isu lain. Bercakap sebagai ateis sendiri, saya percaya ada nombor & mereka tidak penting tetapi sama sekali tidak membenarkan tuntutan tuhan melakukannya?


Jawapan 2:

Saya tidak, tetapi itu tidak ada kaitan dengan fakta bahawa saya tidak percaya kepada mana-mana tuhan atau dewa.

Saya tidak faham apa yang begitu sukar untuk memahami apa yang seorang ateis. Jika seseorang percaya kepada tuhan, tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka bukanlah ateis. Jika seseorang tidak mempercayai sebarang tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka adalah ateis. Itu sahaja. Tiada apa-apa lagi.

Jadi, jika anda memulakan persoalan, "Jangan ateis ..." atau "Adakah atheis ..." dan ia mempunyai kaitan dengan apa-apa kepercayaan lain kepada tuhan, dewa atau makhluk supernatural, maka jawapannya ialah, "Itu tidak relevan."

Tidak kira betapa anda berdebat, cuba untuk mentakrifkan semula ateisme, tunjukkan (persepsi anda tentang) kegagalan ateisme, marah mengenainya, mengadu tentangnya, marah mengenainya, hakikatnya tetap saya tidak percaya mana-mana tuhan, dewa atau makhluk supernatural. Akhir cerita.


Jawapan 3:

Saya tidak, tetapi itu tidak ada kaitan dengan fakta bahawa saya tidak percaya kepada mana-mana tuhan atau dewa.

Saya tidak faham apa yang begitu sukar untuk memahami apa yang seorang ateis. Jika seseorang percaya kepada tuhan, tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka bukanlah ateis. Jika seseorang tidak mempercayai sebarang tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka adalah ateis. Itu sahaja. Tiada apa-apa lagi.

Jadi, jika anda memulakan persoalan, "Jangan ateis ..." atau "Adakah atheis ..." dan ia mempunyai kaitan dengan apa-apa kepercayaan lain kepada tuhan, dewa atau makhluk supernatural, maka jawapannya ialah, "Itu tidak relevan."

Tidak kira betapa anda berdebat, cuba untuk mentakrifkan semula ateisme, tunjukkan (persepsi anda tentang) kegagalan ateisme, marah mengenainya, mengadu tentangnya, marah mengenainya, hakikatnya tetap saya tidak percaya mana-mana tuhan, dewa atau makhluk supernatural. Akhir cerita.


Jawapan 4:

Saya tidak, tetapi itu tidak ada kaitan dengan fakta bahawa saya tidak percaya kepada mana-mana tuhan atau dewa.

Saya tidak faham apa yang begitu sukar untuk memahami apa yang seorang ateis. Jika seseorang percaya kepada tuhan, tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka bukanlah ateis. Jika seseorang tidak mempercayai sebarang tuhan, dewa, atau makhluk ghaib, maka mereka adalah ateis. Itu sahaja. Tiada apa-apa lagi.

Jadi, jika anda memulakan persoalan, "Jangan ateis ..." atau "Adakah atheis ..." dan ia mempunyai kaitan dengan apa-apa kepercayaan lain kepada tuhan, dewa atau makhluk supernatural, maka jawapannya ialah, "Itu tidak relevan."

Tidak kira betapa anda berdebat, cuba untuk mentakrifkan semula ateisme, tunjukkan (persepsi anda tentang) kegagalan ateisme, marah mengenainya, mengadu tentangnya, marah mengenainya, hakikatnya tetap saya tidak percaya mana-mana tuhan, dewa atau makhluk supernatural. Akhir cerita.