Adakah statemet ini merumuskan perbezaan antara menjadi haram dan menyalahi undang-undang?


Jawapan 1:

Seperti yang saya ketahui, tidak banyak perbezaan antara kedua-dua tetapi istilah yang tidak sah itu boleh digunakan untuk melanggar subjek tertentu. Contohnya - melanggar suatu klausa dalam kontrak yang boleh disebut sebagai haram oleh kontrak. Ilegal adalah istilah yang lebih luas dan boleh digunakan terhadap negara. Contohnya - Kedudukan Ak47 adalah haram.