Bahasa Perancis (bahasa): Apakah perbezaan di antara "kereta" dan "parce que"?


Jawapan 1:

Sama, tetapi kebanyakannya orang menggunakan 'kereta' dalam bahasa yang ditulis dan formal, bukan bahasa atau huruf yang dituturkan. Anda akan menemui 'kereta' yang biasa dalam esei argumentatif atau bukan fiksyen. Satu lagi perkara penting untuk diperhatikan, 'kereta' biasanya diletakkan di awal ayat, tidak seperti 'parce que' yang boleh diletakkan di awal atau tengah kalimat.


Jawapan 2:

"Kereta" bermaksud UNTUK, (Dalam arti sebab) dan "Parce que" bererti BECAUSE.

Misalnya: "Kami memerlukan payung, kerana hujan". Tetapi sama-sama Kerana ia boleh digunakan dengan cara yang sama contohnya: "Anda memerlukan payung, BAGAIMANA hujan".

Terdapat satu penggunaan "Parce que" yang ingin tahu. Jika seseorang ditanya soalan yang dia tidak mahu menjawab, dia boleh berkata dengan mudah: "Parce que!", Tanpa penjelasan lanjut ...