"Dia tidak lebih baik." "Dia tidak lebih baik." Adakah terdapat perbezaan antara dua ayat ini? Jika ya, apa?


Jawapan 1:

Hi.

Terdapat sedikit perbezaan antara kedua-dua dari segi makna. Marilah kita memahami situasi ini:

Orang A: Ram sangat tidak bertanggungjawab. Saya fikir Shyam akan lebih sesuai untuk kerja ini.

Orang B: Jangan jadi bodoh! Shyam tidak lebih baik daripada Ram.

Di sini, orang B menyampaikan emosi yang sangat kuat terhadap penghinaan dan kritikan terhadap Shyam. Beliau bermakna bahawa Shyam adalah sama dengan Ram (dari segi tidak bertanggungjawab) jika tidak lebih tidak bertanggungjawab.

Sekarang, lihat perbualan berikut:

Orang A: Ram sangat tidak bertanggungjawab. Saya fikir Shyam akan lebih sesuai untuk kerja ini.

Orang B: Tidak! Shyam tidak lebih baik daripada Ram.

Di sini, orang B menyampaikan penghinaan dan kritikan terhadap Shyam, tetapi tidak sekuat keadaan di atas. Beliau bermakna bahawa Shyam adalah sama dengan Ram (dari segi tidak bertanggungjawab). Shyam tidak boleh dianggap sebagai calon yang lebih baik daripada Ram.

Perhatikan, perubahan nada sambil menerangkan perbualan kedua. Jika anda boleh mendapatkan perubahan dalam nada, maka anda akan memahami perbezaannya. 'Tidak lebih baik' menyampaikan emosi yang lebih kuat berbanding dengan 'tidak lebih baik'.

Harap ini membantu :)


Jawapan 2:

Rujukan umum adalah untuk kebanyakan tujuan, "tidak" bermaksud "tidak ada", di mana "tidak" adalah penasihat tujuan umum.

No + kata benda sering menjadikan negatif lebih kuat. Dalam bercakap, kita sering tidak menekankan.

Mari ambil contoh: "Dia tidak lebih baik" itu bermakna dia tidak lebih baik lagi (lebih kuat).

Tidak + kata nama tidak membuat negatif lebih kuat dalam bercakap.

"Dia tidak lebih baik" itu bermakna sekarang ia tidak lebih baik selepas beberapa ketika mungkin lebih baik (mudah).