Bagaimana anda menulis perbezaan antara 'त' dan 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' dan 'ङ', 'श' dan 'ष' dalam bahasa Inggeris?


Jawapan 1:

Anda boleh mengikuti skrip bahasa fonetik, seperti dalam buku ISKCON (Persatuan Antarabangsa bagi Kesedaran Krishna) seperti Bhagavadgita.

Ini adalah dari Buku Pertama Samskrt Sir Ramakrishna Gopal Bhandarkar. Skrip yang sama terdapat dalam Kamus yang ditulis oleh Sir Monier Williams atau Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller dan sebagainya.