cara menambah c ++


Jawapan 1:

Menambah dua nombor dalam C ++ dengan sangat mudah, nyatakan tiga pemboleh ubah

int numberone, numbertwo, jumlah;

// numberone akan menyimpan nombor pertama dan numbertwo akan menyimpan nombor kedua yang dimasukkan oleh pengguna

// jumlah berubah akan menyimpan penjumlahan dua nombor tersebut

untuk lebih memahami, periksa program dari saluran YouTube MoTech COMPUTERS

Untuk mendapatkan kod sumber

Program MoTechStore / Simplified-C-40

Jawapan 2:

Program untuk jumlah / tambah dua nombor di

C ++#sertakan menggunakan ruang nama std;int utama (){ int h, i, j;cout << "Masukkan dua bilangan bulat untuk menambah \ n";cin >> h >> i;j = h + i;cout << "Jumlah nombor:" << j << endl;pulangan 0;

}


Jawapan 3:
  1. #sertakan
  2. #sertakan
  3. kekosongan utama ()
  4. {
  5. int a, b, c;
  6. cout << "Masukkan dua bilangan bulat untuk menambah \ n";
  7. cin >> a >> b;
  8. c = a + b;
  9. cout << "Jumlah nombor:" << c << endl;
  10. }

Jawapan 4:

Untuk menambah dua nombor dalam c ++ sila tulis kod berikut dalam penyunting kod anda.

Anda boleh membuat program ini dengan beberapa cara dan cara ini adalah salah satu daripadanya.

Terima kasih !!


Jawapan 5:

Catatan - Semua kod mestilah dalam huruf kecil

#sertakan

#sertakan

utama ()

{

int a, b, c;

cout << "masukkan nilai pertama";

cin >> a;

cout << "masukkan Nilai kedua";

cin >> b;

c = a + b;

jumlah cout << "ialah" <

getch ();

}


Jawapan 6:

#sertakan q

menggunakan ruang nama std;

int utama ()

{

int a, b;

cout << "masukkan Nombor"

cin >> a >> b;

c = a + b;

cout <

}