bagaimana menjadi juruaudit cukai


Jawapan 1:

Seseorang mesti memenuhi definisi Akauntan yang diberikan di bawah Akta cukai pendapatan.

Lihat Seksyen 288 Akta Cukai Pendapatan dan penjelasannya untuk memeriksa kelayakan juruaudit Cukai.


Jawapan 2:

Tidak ada juruaudit cukai yang berasingan seperti. Juruaudit adalah seseorang yang memenuhi syarat ujian CA yang dikendalikan oleh ICAI. Setelah menjadi juruaudit dan menjadi praktik, seseorang pegawai boleh berperanan sebagai juruaudit berkanun, juruaudit cukai, juruaudit dalaman, juruaudit IS berdasarkan karya yang diambil.


Jawapan 3:

CA boleh menjadi juruaudit cukai. Jabatan Cukai Pendapatan atas permohonan memberikan pendaftaran sebagai pengamal cukai.