cara membuat kelas pemandu di java


Jawapan 1:

Kelas objek terdapat di java.langpackage. Setiap kelas di Java berasal secara langsung atau tidak langsung dari kelas Objek. Sekiranya Kelas tidak memanjangkan kelas lain, maka itu adalah kelas anak Objek langsung dan jika melanjutkan kelas yang lain maka itu adalah turunan yang tidak langsung. Oleh itu kaedah kelas Objek tersedia untuk semua kelas Java. Oleh itu kelas Objek bertindak sebagai akar hierarki pewarisan dalam mana-mana Program Java.