Apakah perbezaan antara metafizik dan ontologi?


Jawapan 1:

Terdapat beberapa pertindihan, tetapi metafizik lebih luas dan boleh digunakan untuk pelbagai disiplin di luar ontologi (metafizik epistemologi, etika, bahasa, dll.). Pendapat berbeza mengenai perkara ini, tetapi konsep saya tentang bidang metafizik adalah bahawa ia bimbang dengan lebih banyak soalan abstrak dan masuk ke dalam lebih terperinci mengenai sifat asas sesuatu. Metafizik adalah rangka untuk penalaran yang boleh digunakan untuk hampir apa sahaja, dan ontologi adalah salah satu daripada perkara ini. Tetapi anda betul dalam soalan seperti "apakah status ontologi X" adalah soalan metafizikal juga.


Jawapan 2:

Ontologi adalah pendekatan yang sistematik terhadap apa jenis perkara asas yang ada. Apa maksud saya dengan "asas"? Jenis-jenis harus cukup umum bahawa mereka bukanlah subjek salah satu sains khusus, seperti biologi. Pertimbangkan, sebagai contoh, perbezaan antara perkara tertentu, seperti anda dan saya dan matahari, dan ciri-ciri atau ciri-ciri objek tersebut. Semua sains menganggap perbezaan ini, antara objek & sifat mereka. Oleh itu, memahami sifat perbezaan ini adalah satu soalan ontologi utama.

Tetapi ontologi tidak semuanya ada pada metafizik. Metafizik adalah seperti ontologi kerana ia berkaitan dengan aspek realiti tertentu yang sangat umum, apa-apa yang berkaitan dengan struktur realiti. Oleh itu, contohnya sifat kausalitas, sama ada kehendak bebas, adalah soalan metafizik. Sama ada terdapat tuhan adalah soalan metafizik, tetapi metafizik tidak semata-mata peduli dengan soalan mengenai entiti bukan fizikal. Ada perkara seperti pandangan metafizik materialis yang tidak menyokong kewujudan entiti bukan fizikal. Kita mungkin mengatakan bahawa metafizik termasuk ontologi tetapi juga apa-apa soalan yang sangat umum tentang realiti yang begitu umum kerana tidak terhad kepada salah satu sains khusus. Contohnya, kontroversi mengenai determinisme berbanding kehendak bebas.


Jawapan 3:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 4:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 5:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 6:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 7:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 8:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 9:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 10:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 11:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 12:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 13:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.


Jawapan 14:

Metafizik adalah amalan terma dan konsep yang merosakkan dari konteks kehidupan mereka, yang mana mereka mempunyai makna, dan kemudian menguraikan dan memberi reaksi istilah-istilah ini dalam istilah metafizik. Sebaik sahaja dimuliakan dan terpisah dari akal fikiran dan penggunaan sebenar, istilah metafizik merupakan sebahagian daripada bahasa metafizik dan hanya mempunyai penggunaan dan makna dalam metafizik seperti token tautologi reins yang tidak masuk akal jika "diterapkan semula" kepada dunia biasa.

Ontologi mengikuti amalan ini dengan hanya dua istilah "menjadi" dan "kewujudan" contohnya pernyataan yang sederhana dan tertentu "makhluk wujud" boleh menjadi metafizik, selepas bertahun-tahun dan ribuan muka surat, menjadi suatu proposisi ontologi bahawa "makhluk ada" penetapan bahawa istilah "makhluk" dan "wujud" mestilah digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam babak yang menegaskan metafizik tertentu.